Chrzest Święty

2018-03-05

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" (KKK 1213).

 

Czym jest chrzest święty?
Chrzest święty to sakrament, który poprzez polanie głowy wodą i wypowiedzenie formuły chrzcielnej, wprowadza ochrzczonego w nową rzeczywistość - osoba ochrzczona wyzbywa się grzechu pierworodnego i staje się Dzieckiem Bożym. Zatem chrzest św. nie polega jedynie na wykonaniu pewnego obrzędu, ale daje nowe życie w Jezusie Chrystusie. Odtąd osoba ochrzczona winna prowadzić życie zgodne z nauką Kościoła. O chrzest dla  dziecka najczęściej proszą jego rodzice i to oni, wspomagani przez chrzestnych, winni nieustannie troszczyć się o jego wzrastanie w wierze.

Zgłoszenie dziecka do chrztu św.
Zgłoszenie dziecka do chrztu św. dokonuje się w kancelarii parafialnej na podstawie aktu urodzenia. Na miejscu ustalany jest termin i spisywany jest Formularz Zgłoszenia do Chrztu, z którego dane zostanę wpisane do Księgi Chrztów.
Przy zgłoszeniu należy podać również dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, data i parafia ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.

Chrzest poza parafią miejsca zamieszkania
Jeżeli z różnych powodów rodzice pragną, aby ich dziecko przyjęło sakrament chrztu św. poza parafią swojego miejsca zamieszkania, wówczas są zobowiązani uzyskać ze swojej parafii zgodę na chrzest poza parafią - dokument ten jest niezbędny, bez którego nie można udzielić sakramentu w innej parafii.

Czy rodzice i chrzestni są zobowiązani dostarczyć przed chrztem tzw. "karteczki ze spowiedzi" ?
W 2017 r. ks. abp Wiktor Skworc wydał rozporządzenie znoszące wymóg dostarczania karteczek poświadczających skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. Tym samym w diecezji katowickiej tzw. "karteczki ze spowiedzi" przestały funkcjonować. Pojednanie się z Panem Bogiem jest sprawą sumienia każdego człowieka!

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Rodzice chrzestni
Chrzest dziecka, którego rodzice nie są związani sakramentalnym węzłem małżeńskim
Chrzest udzielany w sytuacji zagrożenia życia
Chrzest św. dziecka adoptowanego
Chrzest warunkowy
Postępowanie w przypadku braku możliwości udowodnienia przyjęcia chrztu świętego
Chrzest dziecka powyżej 7. roku życia
Chrzest osoby dorosłej
Zmiany dokonywane w Księdze Chrztów

Dowiedz się więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakrament Chrztu św.

Najnowsze

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 27.02.2024