Ochrona danych osobowych

2018-05-17

30 kwietnia 2018 r. wszedł w życie „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”. Dekret został wydany przez Konferencję Episkopatu Polski i jest zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Zgodnie z Dekretem we wszystkich parafiach naszego kraju obowiązują odtąd poniżej wskazane zasady.

Osobą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych w parafii jest proboszcz, który
- dba o staranne gromadzenie, zabezpieczenie i przetwarzanie danych oraz o odpowiednie zabezpieczenie systemów informatycznych,
- uaktualnia dane (np. zapisy w księgach ochrzczonych, małżeństw lub zgonów) na wniosek osoby zainteresowanej, przy czym zmian w księgach metrykalnych można dokonać wyłącznie za zgodą ordynariusza miejsca,
- udziela (lub odwołuje) upoważnienia na dostęp do danych innym osobom, a więc pozostałym duszpasterzom oraz świeckim pracownikom parafii.

Komu można wydać dokumenty takie jak świadectwo chrztu, zaświadczenie o możliwości zostania rodzicem chrzestnym, opinia o religijności?
Wszelkiego rodzaju dokumenty można wydać wyłącznie osobie, której te dane dotyczą, a także rodzicom bądź prawnym opiekunom, jeżeli osoba ta jest niepełnoletnia. Dokumenty można także wydać prawnie ustanowionemu pełnomocnikowi. W związku z powyższym parafia nie może wydać żadnych dokumentów rodzicom osób pełnoletnich, współmałżonkom czy innym krewnym. Dokumenty należy wydawać po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (w przypadku pełnomocnictwa).
Świadectwo chrztu może zostać również przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam odebrane osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można więc wysłać dokumentu bezpośrednio na adres domowy osoby wnioskującej.

Jakie dane wolno upubliczniać w ogłoszeniach parafialnych, na tablicach ogłoszeń, zamieszczać na stronach internetowych czy w gazetkach parafialnych?
- wolno zamieszczać wszystkie informacje, które wynikają z obowiązku kanonicznego zachowując formę przewidzianą przez prawo kanoniczne, np. zapowiedzi przedślubne.
- wolno zamieszczać informacje, które zgodnie z miejscowym zwyczajem są podawane do publicznej wiadomości, jak np. wykaz intencji mszalnych, informacje o osobach ochrzczonych, osobach, które zawarły kanoniczny związek małżeński, osobach zmarłych, darczyńcach na rzecz parafii, itp., z tym że osoby te mogą zastrzec prawo do niepublikowania tych danych.
- wolno zamieszczać informacje zawierające dane dotyczące udziału osób w zdarzeniach o charakterze publicznym, np. uczestników uroczystości kościelnych.

Czy wolno na stronie internetowej zamieszczać fotografie osób?
Wolno zamieszczać fotografie, które stanowią relację z wydarzeń o charakterze publicznym, a także zdjęcia osób, które sprawują funkcje publiczne.
Wizerunki (i inne dane) osób prywatnych mogą być publikowane wyłącznie za ich zgodą lub, w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Czy proboszcz ma obowiązek usunięcia danych z ksiąg parafialnych na żądanie osoby, której te dane dotyczą?
Proboszcz nie ma obowiązku ani możliwości usunięcia danych zawartych w księgach parafialnych. Nie może usunąć żadnych danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź takich, które w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby.

Nad prawidłowością ochrony danych osobowych w Kościele katolickim czuwa Kościelny Inspektor Ochrony Danych.

Dowiedz się więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Najnowsze

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 25.09.2022