Informator kancelaryjny

2018-03-05

Kancelaria parafialna jest miejscem, w którym oprócz zamawiania intencji mszalnych czy rozmów duszpasterskich, załatwiane są także sprawy urzędowe związane z przyjmowaniem poszczególnych sakramentów, wydawane są różnego typu zaświadczenia, itp. Szczegółowe informacje na temat zasad postępowania w konkretnych sytuacjach zostały opisane w innych zakładkach. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości wśród naszych parafian.

Jak rozumiemy termin "Parafianin"?
Parafianin to osoba mieszkająca na obszarze terytorialnie należącym do danej parafii. Granice parafii zatwierdzane są przez Kurię Metropolitalną i nie mogą być zmieniane przez poszczególnych proboszczów bez zgody Księdza Arcybiskupa. Podobnie też żadna osoba nie może sama formalnie zmienić swojej przynależności do parafii.

Co oznacza termin "Parafia miejsca zamieszkania"?
To parafia, na terenie której obecnie dana osoba mieszka. Nie ma znaczenia miejsce zameldowania ani też czas, od jakiego mieszka na terenie parafii - zmieniając miejsce zamieszkania automatycznie (jeszcze tego samego dnia) przynależy do nowej parafii.

Która parafia ma prawo wystawić różnego typu świadectwa, zaświadczenia czy zgody?
 - wyłącznie parafia miejsca zamieszkania ma prawo wydać np. zaświadczenie o możliwości zostania rodzicem chrzestnym, zgodę na chrzest poza parafią czy przeprowadzić rozmowę kanoniczno-duszpasterską z narzeczonymi,
- świadectwa przyjęcia sakramentów, np. chrztu św., wystawia wyłącznie parafia, w której sakrament został przyjęty.

Co zrobić, kiedy dana osoba nie widnieje w kartotece parafialnej, a pragnie zostać rodzicem chrzestnym lub uzyskać zgodę na chrzest dziecka poza parafią?
Jeżeli dana osoba nie widnieje jeszcze w bazie parafii, wówczas należy najpierw założyć kartotekę w kancelarii parafialnej i na tej podstawie kancelaria ma obowiązek wydać stosowny dokument.

Kiedy wymagana jest zgoda parafii miejsca zamieszkania, aby przyjąć sakramenty w innej parafii?
- chrzest - jeżeli rodzice pragną ochrzcić dziecko poza swoją parafią, wówczas należy udać się do swojej kancelarii parafialnej i poprosić o zgodę na chrzest poza parafią. Taką pisemną zgodę następnie składają w parafii, w której dziecko przyjmie chrzest,
- małżeństwo - obie parafie narzeczonych mają równorzędne prawo do spisania protokołu z rozmów kanoniczno-duszpasterskich i w obu parafiach narzeczeni mogą zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Jeżeli pragną zawrzeć związek małżeński poza swoimi parafiami, wówczas spisują protokół w jednej ze swoich parafii (parafia następnie wystawia licencję do asystowania przy małżeństwie parafii, w której odbędzie się ślub) lub wystawia zgodę na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi parafii, w której narzeczeni pragną zawrzeć związek małżeński,

Czy w przypadku innych sakramentów wymagana jest zgoda parafii miejsca zamieszkania?
Zwyczajowo należy powiadomić swoją parafię, iż dana osoba przystąpi do I Komunii Świętej czy przyjmie sakrament bierzmowania w innej parafii. Nie jest jednak wymagana pisemna zgoda.

Czy osoba zmarła może zostać pochowana poza parafią bez zgody parafii miejsca zamieszkania?
Pisemna zgoda na pogrzeb poza parafią nie jest wymagana, jednak zaleca się, by rodzina zmarłego powiadomiła jego parafię o fakcie zgonu. 

 

Pamiętajmy! W sprawach urzędowych należy opierać się na zasadzie, iż nie jest ważne miejsce zameldowania, lecz aktualnego zamieszkania!

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych sakramentów i zasad postępowania w konkretnych przypadkach znajdziesz w oddzielnych podstronach naszego serwisu.

Jeżeli masz pytanie czy wątpliwość, na które nie znalazłeś odpowiedzi na naszej stronie, prześlij je drogą mailową na adres: niedobczyce@archidiecezjakatowicka.pl

 

 

 

 

 

 

Informator kancelaryjny

Najnowsze

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 25.09.2022