Pogrzeb dziecka marto urodzonego

2018-03-15

Pogrzeb dziecka martwo urodzonego
Każde dziecko, które urodziło się martwe bądź zmarło w wyniku poronienia (bez względu na to, jak długo żyło w łonie matki) ma prawo zostać godnie pochowane. Zgodnie z nauką Kościoła człowiekiem jest się od momentu poczęcia, dlatego z uwagi na szacunek dla ludzkiego ciała, powinno ono spocząć w grobie. Rodzice mogą wystąpić o wydanie ciała dziecka i wystawienie stosownych dokumentów. Następnie zgon dziecka należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego, który sporządza akt urodzenia z adnotacją, iż jest to dziecko martwo urodzone. Urząd Stanu Cywilnego wydaje taki dokument, jeżeli biologicznie lekarze są w stanie określić płeć dziecka. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas rodzice muszą wystąpić z prośbą o przeprowadzenie badań DNA w celu stwierdzenia płci. Dopiero wówczas nadaje się dziecku imię i zgłasza jego narodziny oraz zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na podstawie dokumentu wydanego przez Urzęd Stanu Cywilnego rodzice mogą pochować swoje dziecko.

Czy należy odprawić Mszę św, pogrzebową w intencji zmarłego dziecka?
Dziecko martwo urodzone nie miało żadnej okazji, by zgrzeszyć, dlatego nie odprawia się tradycyjnej Mszy św. pogrzebowej. Kapłan może jedynie sprawować Eucharystię w intencji rodziny dziecka prosząc o ukojenie bólu po stracie. 

Czy dziecko martwo urodzone może zostać pochowane w istniejącym grobie?
Ciało dziecka, które urodziło się martwe bądź które zmarło w wyniku poronienia, jest ciałem ludzkim, dlatego przy dobrze miejsca grobowego należy stosować się do ogólnych zasad pochówku. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale o sprawach cmentarnych.

Czy rodzice dziecka martwo urodzonego mają prawo do zasiłku pogrzebowego?
Rodzice mają prawo do zasiłku pogrzebowego pod warunkiem, że narodziny i zgon dziecka zostały zarejestrowanie w Urzędzie Stanu Cywilnego. W takiej sytuacji rodzicom przysługuje zasiłek w tej samej wysokości, co w przypadku zgonu dorosłego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

Najnowsze

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 25.09.2022