Sprawy pogrzebowe

2018-03-05

Zgłoszenie pogrzebu
Sprawy pogrzebowe są omawiane z osobami należącymi do bliskiej rodziny zmarłego. W parafiach naszego dekanatu termin pogrzebu jest ustalany nie tylko w czasie urzędowania kancelarii, lecz również w innych godzinach w ciągu dnia. Pozostałe formalności (np. dostarczenie dokumentów, sprawy z ustaleniem miejsca grobowego itp.) załatwiane są w kancelarii parafialnej.

Dokumenty wymagane do pogrzebu:
- kserokopia aktu zgonu,
- oryginał karty zgonu - część przeznaczona dla administracji cmentarza, przy czym dokument ten należy dostarczyć właścicielowi cmentarza, czyli np. parafii, do której należy cmentarz, gdzie zmarły zostanie pochowany.

Pogrzeb poza parafią miejsca zamieszkania
W przypadku, kiedy rodzina pragnie pochować zmarłego na terenie innej parafii, powinna udać się do kancelarii parafialnej w celu zgłoszenia zgonu. Jednak pisemna zgoda na pogrzeb poza parafią miejsca zamieszkania nie jest wymagana.

Kto może zostać pozbawiony pogrzebu kościelnego?
Pogrzebu kościelnego pozbawieni są:
- apostaci, heretycy i schizmatycy,
- osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej (np. chcąc zamanifestować brak wiary w zmartwychwstanie ciała),
- jawni grzesznicy, których pogrzeb kościelny wzbudziłby zgorszenie wiernych.
Jednak jeżeli przed śmiercią osoby te dały jakiekolwiek oznaki pokuty (np. wyspowiadały się, przyjęły namaszczenie, czy nawet tylko uczyniły znak krzyża lub wyraziły wolę spotkania z kapłanem), wówczas mają prawo do pogrzebu kościelnego. Dlatego duszpasterz przed odmową pogrzebu powinien upewnić się, czy zmarły nie wykazał jakiejkolwiek chęci pojednania się z Panem Bogiem.
W sytuacji, gdy osoba zmarła nie praktykowała i w ogóle była obojętna na sprawy wiary, proboszcz może wprowadzić pewne ograniczenia w obrzędach pogrzebowych, np. odprawić Mszę św. mniej uroczyście, czy odprawić samo nabożeństwo bez Mszy św.

 

Pozostałe informacje

Pogrzeb dziecka martwo urodzonego

Sprawy cmentarne

 

 

 

 

 

 

Pogrzeb

Najnowsze

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 27.02.2024