Eucharystia

2018-03-05

"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 51. 54. 56).

Czym jest Eucharystia?
Spożywając ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę, Pan Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Polecił celebrować ją aż do czasu Jego powtórnego przyjścia na świat.
Eucharystia uobecnia ofiarę złożoną przez Chrystusa na krzyżu, dlatego jest ona centralnym punktem życia religijnego ludzi wierzących. Wierni są zatem zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. w każdą niedzielę oraz w święta nakazane. Zdając sobie sprawę z bogactwa łask płynących z tego sakramentu, Kościół zachęca do udziału w Eucharystii jak najczęściej, a więc także w dni powszednie w ciągu tygodnia.

Post eucharystyczny
Post eucharystyczny obowiązuje każdą osobę, która pragnie przyjąć Komunię Świętą. Oznacza to, iż przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Ciała Pana Jezusa należy powstrzymać się od spożywania jakiegokolwiek pokarmu i napoju z wyjątkiem wody i lekarstw. Osoby w podeszłym wieku lub chore, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Komunię Świętą, nawet jeżeli coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej. Zwolniony z postu eucharystycznego jest też kapłan sprawujący drugą lub trzecią Mszę tego samego dnia (ale post obowiązuje go przed pierwszą sprawowaną Eucharystią).

Właściwa postawa podczas przyjmowania Komunii Świętej
Komunię Świętą należy zawsze przyjmować w sposób godny, wyłącznie będąc w stanie łaski uświęcającej (czyli będąc wolnym od grzechu ciężkiego).
Ciało Pana Jezusa można przyjąć w postawie klęczącej bądź stojącej. Którą formę należy wybrać? Tę, która jest praktykowana w danym kościele. Biskupi polscy zalecają  obecnie procesyjne podchodzenie do Stołu Pańskiego, gdyż wyraża ono lepiej istotę Eucharystii - pokarmu, który umacnia człowieka na drodze do wieczności. Dlatego obecnie w większości kościołów Komunię Świętą przyjmuje się właśnie procesyjnie, w postawie stojącej (nie oznacza to, że nie można przyjąć Pana Jezusa w postawie klęczącej). Podchodząc, by przyjąć Ciało Pana Jezusa, wierny powinien przyklęknąć na jedno kolano w chwili, kiedy osoba przed nim przyjmuje Komunię Świętą. Jeżeli stan zdrowia na to nie pozwala, wówczas należy przynajmniej skłonić głowę. Po przyjęciu Chrystusa pod postacią Chleba, nie robimy już znaku krzyża świętego.

Komunia Święta przyjmowana do ust bądź na rękę
W Polsce bardziej rozpowszechnionym zwyczajem jest przyjmowanie Komunii Świętej do ust. Jeżeli jednak ktoś pragnie przyjąć Komunię Świętą na rękę, ma do tego prawo. Wówczas należy przyjąć Ciało Pana Jezusa na lewą dłoń, która podtrzymywana jest prawą dłonią. Następnie, stojąc jeszcze przed ołtarzem, Komunię Świętą należy prawą ręką włożyć do ust. W żadnym wypadku nie wolno odchodzić od ołtarza z Ciałem Pana Jezusa na dłoni.

Czy w ciągu jednego dnia można przyjąć dwa razy Komunię Świętą?
Jeżeli w danym dniu ktoś przyjął już Komunię Świętą, może uczynić to ponownie tego samego dnia, ale tylko jeżeli uczestniczy we Mszy św. Poza Eucharystią nie można przyjąć drugi raz Komunii Świętej.

Czy można przyjąć Komunię Świętą w czyjejś intencji?
Przyjmowane Ciało Chrystusa łączy z Bogiem Żywym i uświęca tylko i wyłącznie osobę, która przyjmuje Komunię Świętą. Nie można zatem "oddać" tego daru nikomu innemu, czyli przyjąć Komunii w intencji kogoś innego. Jednak uczestnicząc we Mszy św. kierujemy do Pana Boga modlitwy, prosimy Go o pomoc w konkretnej sprawie, w której sprawowana jest Eucharystia. Dlatego udział we Mszy św. jest tak ważny i potrzebny. Przystępując do Komunii Świętej, poprzez uświęcenie nas samych, nasza modlitwa jeszcze bardziej podoba się Panu Bogu. I to właśnie te owoce Komunii Świętej możemy ofiarować drugiej osobie - czy to zmarłej, czy żyjącej.

Komunia Święta dla osób żyjących w związkach cywilnych po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego
Zasadniczo osoby, które po rozwodzie zawarły nowy związek cywilny, nie przystępują do Komunii św., gdyż żyjąc w związku niekanonicznym nie mogą uzyskać rozgrzeszenia w sakramencie pokuty i pojednania. Kościół dopuszcza jednak, by osoby związane tylko małżeństwie cywilnym, przystępowały do Komunii św. po spełnieniu określonych warunków, którymi są:
- skrucha i żal z powodu rozpadu sakramentalnego związku małżeńskiego,
- gotowość obu małżonków na całkowitą rezygnację ze stosunków seksualnych, czyli dalsze życie ze sobą jak brat z siostrą.
Pozwolenie na przystępowanie do Komunii św. otrzymują najczęściej małżonkowie w starszym wieku bądź jeżeli dotknięci są ciężką chorobą.
W przypadku, gdy osoby te zdecydują się przestrzegać stawiane przez Kościół warunki, winny przedstawić swoją prośbę spowiednikowi, który rozeznaje sytuację i podejmuje stosowną decyzję.

 

 

 

 

 

Eucharystia

Najnowsze

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 25.09.2022